Jan 10 2019

videos

Moment's Notice บาร์แจ๊สลูกเล่นเยอะที่คนรักดนตรีแจ๊สจะต้องหลงรัก

Soimilk To Go Chiang Mai : Moment's Notice
Moment's Notice แจ๊สบาร์แห่งใหม่กลางเมืองเชียงใหม่ที่เราตกหลุมรักในทันทีที่ได้แวะเวียนไป