Oct 19 2017

art exhibition

เบียนนาเล่ไหนที่ใช่เรา ? รวม 3 มหกรรมศิลปะชื่อคล้ายกันที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยปีหน้า

รู้ไว้ใช่ว่า

Bangkok Biennial

 
ช่วงเวลา: 7 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561
 
 
Bangkok Biennial นิยามตัวเองไว้ว่าเป็นงานศิลปะร่วมสมัยในกรุงเทพ ฯ ที่จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปีที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ (2018, 2020, 2022 ...) โดยทีมงานมีหน้าที่ประสานงานกับพาวิลเลียนเท่านั้น (แกลเลอรี่หรือสเปซต่าง ๆ นั่นแหละ) โดยพาวิลเลียนที่จะเข้าร่วมในเบื้องต้นได้แก่ Koi Art Gallery, Speedy Grandma, TARS Gallery และ Tentacles เป็นต้น
 
สำหรับนิทรรศการหรือการแสดงเป็นหน้าที่ของพาวิลเลียนเองอย่างอิสระ ซึ่งหมายความว่างานนี้จะไม่มีภัณฑารักษ์หลัก ไม่มีชิ้นงานหลัก ทางทีมงานเชื่อว่า วิธีการนี้จะดึงเอกลักษณ์และสะท้อนวงการศิลปะไทยได้อย่างหลากหลายและชัดเจน
 
ติดตามอัพเดตได้ที่ bangkokbiennial.com
 
ช่วงเวลา: พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 
 
Bangkok Art Biennale จะแตกต่างจากงานแรกตรงที่มี อาจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ เป็นผู้อำนวยการมาควบคุมดูแลภาพรวม และมี กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุน โดยต้นแบบของงานคือ La Biennale di Venezia หรือ Vinice Biennale ก็เลยได้แชร์กิมมิกเมืองแห่งสายน้ำ เข้ากับวลีที่ว่า กรุงเทพ ฯ คือเวนิสตะวันออก นั่นเอง 
 
ฟังดูแล้วเหมือนโปรโมทการท่องเที่ยวเป็นหลัก เพราะงานนี้นำเสนองานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเน้นมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา และเอกลักษณ์ไทย ผ่านแลนด์มาร์กต่าง ๆ ในกรุงเทพ ฯ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา วัดโพธิ์ วัดอรุณ วัดประยุร รวมถึงตึกเก่าบริษัทอีสท์เอเชียติก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) และสวนลุมพินี
 
ติดตามอัพเดตได้ที่ bkkartbiennale.com
 
ช่วงเวลา: 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 
 
Thailand Biennale เป็นโครงการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จะจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี แต่แปลกกว่างานอื่น ๆ เพราะจะเปลี่ยนสถานที่จัดไปเรื่อย ๆ ทั่วประเทศไทย ในปี 2018 เป็นคิวของจังหวัดกระบี่ ภายใต้ธีม Edge of the Wonderland นำเสนอความสวยงามทางธรรมชาติและภูมิศาสตร์ มีประวัติศาสตร์เรื่องราวในตนเอง และมีเส้นแบ่งความคิดอย่างชัดเจน เช่น เข้าและออก ความเป็นจริงและจินตนาการ วัตถุและความเชื่อ เป็นต้น

 
ผลงานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายชิ้น อาทิ งานจัดวาง ประติมากรรม หรือภาพเขียน จะถูกจัดวางอยู่ในพื้นที่สาธารณะทั่วจังหวัดกระบี่ มีทั้งผลงานของศิลปินนานาชาติกว่า 60 ชีวิต ผลงานของศิลปินไทยรุ่นใหม่ รวมถึงกิจกรรมเสวนาโดยศิลปินและภัณฑารักษ์
 
ติดตามอัพเดตได้ที thailandbiennale.org