Feb 08 2019

art exhibition

ผสมผสานทุกสิ่งให้งดงาม ในนิทรรศการ Coexisting Contradictions ผลงานศิลปะจากอาจารย์ชาวเกาหลี

ใบ้ให้ว่าเนื้องานจะเกี่ยวกับ Culture Shock
เคยลองจินตนาการกันไหม หากเราไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นนาน ๆ วัฒนธรรมที่เราได้สั่งสมมาจากประเทศบ้านเกิดกับวัฒนธรรมใหม่ในสถานที่ใหม่ที่เราได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ด้วย สิ่งใดจะสามารส่งผลกระทบต่อตัวตนของเรามากที่สุด สำหรับคนที่เคยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนาน ๆ การกลับมาที่ประเทศของตนอาจจะเกิดการ Culture Shock กันบ้าง หรือการไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นครั้งแรกก็ทำให้เรารู้สึกสับสนในการที่จะต้องใช้ภาษาสื่อสารที่แตกต่าง ความสับสนที่ว่าเปรียบเสมือนการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมที่เราคุ้นเคย และวัฒนธรรมใหม่ที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วม โดยสิ่งเหล่านี้แหล่ะคือประเด็นสำคัญในงานของ Gi-ok Jeon กับ solo exhibition ครั้งที่ 2 ของเธอ Coexisting Contradictions
 
 
Gi-ok Jeon ศิลปินชาวเกาหลีที่ผ่านการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะจิตรกรรมมาหลายสถานที่ เธอมีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในกรุงโซล กรุงปักกิ่ง กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบชาวเกาหลีของเธอได้พบเจอกับวัฒนธรรมใหม่ในสถานที่ที่เธอไม่คุ้นเคย ตั้งแต่การได้เข้าไปเรียนปริญญาโทที่กรุงปักกิ่ง การมาเรียนศิลปะภาพพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ ฯ และการได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคณะวิจิตรศิลป์
 
 
การได้ไปอยู่ในหลายสถานที่หลากวัฒนธรรม ทำให้เธอเกิดตั้งคำถามกับตัวตนของตนเอง ท่ามกลางการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นชินภายในจิตใจของเธอ เธอสนใจในความสัมพันธ์ที่วัสดุและเทคนิคที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วต้องบังเอิญมาเจอกันและอยู่ร่วมกันในสถานการณ์เดียวกัน เหมือนที่เธอได้พบเจอสถานการณ์ที่คลุมเครืออันเกิดจากการที่เธอได้พบเจอผู้คนที่ไม่รู้จักหรือเผชิญประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เธอไม่คุ้นชิน เธอสงสัยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้รับมือกับเหตุการณ์ตรงหน้าได้อย่างเหมาะสม หากทุกอย่างเกิดขึ้นในสถานที่ ๆ ห้อมล้อมด้วยภาษาที่เราไม่คุ้นเคย สิ่งเหล่านี้จะสร้างความงุนงงสับสนถึงตัวตนที่แท้จริงของเราได้หรือไม่
 
 
ซึ่งเธอได้แสดงทัศนะมุมมองหลังจากที่เธอได้ทำการทดลองทั้งด้านชิ้นงานและจิตใจของตนเอง เธอแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ขัดแย้งและทับซ้อนกัน ซึ่งดำรงอยู่ในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยใช้เทคนิคและวัสดุที่หลากหลาย อันมาจากวัฒนธรรมที่เธอได้ไปเรียนมาผสมกับแก่นอัตลักษณ์ประเพณีดั้งเดิม มีการใช้สีอะคริลิกกับสีหมึก สีของผ้าฮันบก(เครื่องแต่งกายประจำชาติเกาหลี) และแม่สีที่ใช้ในงานจิตรกรรม ศิลปะตะวันตกกับตะวันออก ไร้สีสันกับหลากสีสัน สองมิติกับสามมิติ อดีตและปัจจุบัน ธรรมชาติและสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น สิ่งมีจริงและสิ่งลวงตา

 
 
ทุกอย่างได้ถูกถ่ายทอดลงในก้อนหินที่มักพบในงานจิตกรรมประเพณีนิยมของชาวตะวันออก อีกทั้งหินยังถือเป็นวัสดุสามัญที่เราคุ้นเคย เป็นทรง 3 มิติ ที่สามารถทำให้เกิดความงุนงง เมื่อเธอลองวาดลวดลายลงไป เธอได้ค้นพบตัวเองผ่านประเพณีนิยมดั้งเดิมที่ได้ปลูกรากฐานอันมั่นคงให้กับเธอ ผลักดันให้เธอได้ค้นพบตนเองท่ามกลางวัฒนธรรมต่างถิ่นที่ไม่หยุดนิ่ง ดั่งที่เธอได้กล่าวถึงงานของตนเองไว้ว่า "หลากหลายวัสดุ เทคนิค และรูปแบบ ได้มาปะทะกันในพื้นที่ว่างบนงานจิตรกรรมของฉัน... ไม่สามารถจะแยกได้ว่างานของฉันเป็นจิตรกรรมตะวันออกหรือตะวันตก" 
 
S.A.C. Subhashok The Arts Centre ซ.สุขุมวิท 39
2 ก.พ. - 10 มี.ค. 2562 เวลา 10:00 - 18:00 น. ปิดทุกวันศุกร์ 
BTS พร้อมพงษ์ www.fb.com/sacbangkok